PRIVACY VERKLARING​

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

PLAN Nijverdal verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankgegevens

IP-adres

Internetbrowser en apparaattype

Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of leden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij daarvoor toestemming ontvangen is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind jonger dan 16, neemt u dan contact met ons op via info@plannijverdal.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

PLAN Nijverdal verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Een overeenkomst met u aan te kunnen gaan tot het leveren van diensten of goederen (naam, geslacht, adres, e-mailadres).

Vast te kunnen stellen of u de leeftijd van 16 jaar bereikt hebt.

Het afhandelen van uw betaling (naam en bankgegevens).

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (e-mailadres en adres).

U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (naam en telefoonnummer).

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (naam, adres, e-mailadres).

Om goederen en diensten aan u te leveren.

PLAN Nijverdal analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

PLAN Nijverdal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

PLAN Nijverdal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

PLAN Nijverdal verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PLAN Nijverdal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met:

IBANC: voor de automatische incasso’s

Factuursturen.nl: voor het aanmaken van facturen

Mailchimp: voor het aanmaken en versturen van onze nieuwsbrieven

In kaart brengen websitebezoek

PLAN Nijverdal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PLAN Nijverdal gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden en ze helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@plannijverdal.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. PLAN Nijverdal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

PLAN Nijverdal  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@plannijverdal.nl.